Saturday, 12 March 2011

Bonn fet Moris ! Istorik ! RBZV ti lor tou Radyo @ 11.55

Rouz Ble Zonn Ver.. Pavyon nou pei 4 Kouler . Lao Lao mo pou lev twa... Mo pe nomm sa lor mo loner.

Nou'nn viv enn moman rar,inoubliab, pri boner zordi - 11er55 pil !Tou Radio Moris... Tou senn radio finn zwe ROUZ BLE ZONN VER . MBC, Radio , Radio Plus, Top FM finn aroz Moris antye... e partou lor boul later.

Nou dir zot enn gran Mersi pou sa !

4 comments:

Anonymous said...

ZOlI LEXPERYANS FINN VIN PAR SA SANTE LA.
NOU FIER DE NOU PEI..

Rood said...

Check Manicure !!!! Great song. Mem si mo byen lwin depi Moris, sak parol fer mwa vinn deplianpli pre...

Esthel :-) said...

Selma sa manikure M-Marc la top net sa.
wi zoli lexperyans ki nou vinn viv atraver bann sante ABAIM ki pass bann mesaz byen for..
Spesyalman a bann ti new ti marmit ki pe komans rant dan le bain ek bann gran marmit, ena osi vye marmit HAHAHA.

Gro Ba Zot tou.

pa traka ROod to touzour dan nou leker ek MIka osi...

Alvaro Gómez Castro said...

Hi, I have been visiting your blog. ¡Congratulations for your work! I invite you to visit my blog about literature, philosophy and films:
http://alvarogomezcastro.over-blog.es

Greetings from Santa Marta, Colombia