Thursday, 24 January 2013

alA li La grAnD GaUbE ^...^


Sa zour la.. Bizin dir ki nou'nn fer enn mari tchak... Grand Gaube enn vilaz lakot... Kot ena plin zoli peizaz partou partou.... epppppp nou anbarke tou dimoun depi bo-bassin ziska Grand Gaube enn lakoloni zanfan 1van ek 1 mini bis... San oubliye nou kamion sono...

ANOU ALeeeeee........... Sa zour la ti impe komik ala fwa impe stressan
  Clifford ek so lekip Sono dessann dan Grand Gaube gayar gayar ek plin lenerzi zot debark nou materyel.... Eppp 1 ti mama apre la troup zanfan debark oussi.... 


ABE ZOT KROIR KI FI'NN ARIVE LA!! Nou'nn tromp baz konser hahahahahaha..... Pov ti lekip anbarkasion re ramass tou... NOU Rode Rode Rode finalman Nou'nn ressli arive * .... *


  Get enn kou kouma dimounn inn kontan....Lazwa dan leker.... Nou''nn donn LE  ZAFER ^....^

Tiek marou bel la vayb li'nn mete sa zour la.. Antouka ki so piti ek so gran nou'nn donn tou pou ki sa tourne la li enn sikse♪ RESS KONEKTE PROSEN RANDE VOU LE MORNE  ♪


Thursday, 17 January 2013

NOU AVANS DAN 2013 ME PA BLIYE SOUVENIR 2012Sezon nwel fini pase... Banane oussi fini twit... Ala li la.... 2013...!! Ankor enn fwa 1nouvo lane. enn nouvo sans,enn nouvo lespwar, enn nouvo lekleraz... Pou tou seki ti pe rod 1 ti alime tegn dan zot leker...!!! Abaim pandan sa sezon nwel la, finn anbelir leker bann piblik morisien.... Lazwa dan leker nou finn met impe kouler parou partou dan moris..!! 1er konser ti dan
 Trou d'eau D'ouce Zoli backgroundLambians la p monte, zanfan gran dimounn,ti baba zot tou p rant dan la vayb, Dan sa lerla si ou ti p pass par la ou mem ou ti pou dir mwa..!
Ress Konekte ar nou Mo rakont ou prosen lavantir..... ^ ... ^


RES KONEKTE PROSENN KOUT DIREKTION LAPLAZ PIBLIK GRAN GAUBE