Tuesday, 16 December 2008

Enn ti Marmit in Germany


salut sexiimarou kimanyer ? mwa mo bien.. mo pa kapav send message lor mo telefonn ek zis de, trwa fwa ki mo finn kapav servi sa tifi la so computer ( fami dakey kot Ketty pe reste). alor bann zenn la ba pa osi develop ki mo ti pe penC. nou boukou pli avanC ki zot o nivo langaz Angle. landrwa mo pe resT apel Abstroda. li lor montayn ek fer mari fre. Nou pe vizit pli bouko legliz ek sato. nou pe fR pli bouko shopping haha........
ayo avan mo bliye nu finn al laba pu dekouver ek aprann zot langaz. sertin tifi mari korek ek zot mari kontan nu pei, me lezot mem pa kone kot Moris trouV !
zot ti kwar li dan kontinan Lafrik !

ti-marmit p kas pake dan l'Allemagne. nou mem pe sant li dan bouko nou bann sorti nu p fR .. mo pa rakont ou plis!! mo gard inP pou kan mo retourne…

Ich liebe dich


Ketty Tressi Gurbhoo [sexiiket.honeyz@hotmail.com]

1 comment:

sexiikel und sexiiket said...

aYOOO MARI SIPER NOU PA TI POU EXPECT ENN ZAFER KOUMSA PIBLYER NU SMS LOR NU BLOG!!nu pense zot fort ek nu kontan zot mari buku et grave!!!Gro baaaa pu zot tu!!!La nou dan lotriche nu nepli dan lallemagne!!E mari siper nu mari kontan mari zenyal tou!!!!´Tschüss...