Wednesday, 24 December 2008

Christmas is a state of mind !

Etats d'esprit de terriens à travers le monde:

* Christmas is not a time - nor a season - but a state of mind.
To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas.

* Je passe demain 24/12 et 25/12 seule. Nous sommes des millions ainsi non ?

* Al redekuver dan nu lavi uswa dan sa zoli lemond la, sa mazik ki finn byin kasyet dan bann ti zafer simp u dan bann landrwa pakwar...

* Mo swete mo kapav al lor baz bolom nwel. Dir mwa kot zot ti ete, pou mo rev kapav vine realite

2 comments:

sexiikel said...

Banane banane banane...p koste!!!Mo swet tu dimun abaim zwaye noel et profit mari bkp ek mega siper bkp!!!Pense zot fort et mank nou grave!!!En passan foto mari zenyal...

TAMAMSA said...

BIG BISOU A MA BELLA MAROUSSIA ET A ABAIM
GOD BLESS ET TAKE CARE

KLAREL