Thursday, 24 January 2013

alA li La grAnD GaUbE ^...^


Sa zour la.. Bizin dir ki nou'nn fer enn mari tchak... Grand Gaube enn vilaz lakot... Kot ena plin zoli peizaz partou partou.... epppppp nou anbarke tou dimoun depi bo-bassin ziska Grand Gaube enn lakoloni zanfan 1van ek 1 mini bis... San oubliye nou kamion sono...

ANOU ALeeeeee........... Sa zour la ti impe komik ala fwa impe stressan
  Clifford ek so lekip Sono dessann dan Grand Gaube gayar gayar ek plin lenerzi zot debark nou materyel.... Eppp 1 ti mama apre la troup zanfan debark oussi.... 


ABE ZOT KROIR KI FI'NN ARIVE LA!! Nou'nn tromp baz konser hahahahahaha..... Pov ti lekip anbarkasion re ramass tou... NOU Rode Rode Rode finalman Nou'nn ressli arive * .... *


  Get enn kou kouma dimounn inn kontan....Lazwa dan leker.... Nou''nn donn LE  ZAFER ^....^

Tiek marou bel la vayb li'nn mete sa zour la.. Antouka ki so piti ek so gran nou'nn donn tou pou ki sa tourne la li enn sikse♪ RESS KONEKTE PROSEN RANDE VOU LE MORNE  ♪


1 comment:

Anonymous said...

felisitation bann abaim zoli lartik.. couma dire mo pe vivre sa tourne la avec zotte. Mo atann lot lartik avek impatience