Thursday, 17 January 2013

NOU AVANS DAN 2013 ME PA BLIYE SOUVENIR 2012Sezon nwel fini pase... Banane oussi fini twit... Ala li la.... 2013...!! Ankor enn fwa 1nouvo lane. enn nouvo sans,enn nouvo lespwar, enn nouvo lekleraz... Pou tou seki ti pe rod 1 ti alime tegn dan zot leker...!!! Abaim pandan sa sezon nwel la, finn anbelir leker bann piblik morisien.... Lazwa dan leker nou finn met impe kouler parou partou dan moris..!! 1er konser ti dan
 Trou d'eau D'ouce Zoli backgroundLambians la p monte, zanfan gran dimounn,ti baba zot tou p rant dan la vayb, Dan sa lerla si ou ti p pass par la ou mem ou ti pou dir mwa..!
Ress Konekte ar nou Mo rakont ou prosen lavantir..... ^ ... ^


RES KONEKTE PROSENN KOUT DIREKTION LAPLAZ PIBLIK GRAN GAUBE

No comments: