Wednesday, 10 September 2008

"Making of" par MBC Radio .

MBC radyo pe partisip dan fer dekouver ki nou posed enn imans risess...

Kool FM MBC RADIO
Sant : 97.3 Lenor : 91.7 Lesid : 89.3
8er55
toulezour ziska mi-Oktob
Ti sekans 3 minit

Making of...a traver bann intervyu ki finn realize dan bann repetisyon.


Sa fer swit a nou rankont avek la direksyon MBC ki finn
trouv sa proze revalorizasyon patrimwann la interesan pou fer bann Morisyen e lemond antye dekouver e apresye parski li enn trezor ki nou pa ase kone.


Drouva Somanah, teknisyin son - finn fer bann lanrezistreman akonpanye par Shirley Chumroo - animatris e prodiktris bann emisyon.

Nou apresye sa kolaborasyon la.

No comments: