Sunday, 31 August 2008

La fin du week-end.

Alo zot tou! Azordi bann repetision pe pran bann tournir extra! Varyete lavwa sirprenan!

Pou lanrezistreman, nou ankor pe soufer kapris divan.Tous nos sens sont en éveil... c'est vrai que nous avons de la chance de répéter, quand, dans les airs voguent les parfums de la cuisine de Marie-Ange et de Linda!Filou is the maestro tonight...

"Sa sante la, li aret sek...zis enn respirasion...ek repran avek plis lafors!!!"

Rozmari li ti ena labitid al so bazar tou le semenn...pin pin!!!

Nou finn byin kontan prezans Marcel ek Enrico... Mersi ankor enn fwa tou kamarad ki pe donn zot koudme dan enn manyer ou enn lot pou ki sa albem la enn sikse!
No comments: