Friday, 9 December 2011

KOFRE CD-DVD FINN PARE POU LARGE !!!

Sa ki apel ti enn semenn mouvmante dan ABAIM sa ! Depi Lindi, Tiery depi lazans ToolBox, Chantal ek Linda depi Sant ABAIM, pe galoupe pou ki nou Kofre pare.. ti mama al sers livrezon kot IPC - linprimri, apre al kot MASA pou met ologram, debous Port Louis pou lasansir, remont dan ABAIM pou dedikass, retourn Port Louis pou lanbalaz danlamanyer. Foufff.. sa trio la finn perdi inpe pwa avek tou sa legzerzis la!

Lindi 6er30 tanto..nou pe atann. Anfin, Tiery amenn nou zafer so-so.
Zoli sourir satisfaksyon depi Chantal ki ti pe atann sa depi gramatin.
Seans dedikass kapav koumanse. Allenson, Anais e Priyanka(alias Baba)pran travay la oserye alor ki Jefferson(kasyet an parti) pe badine avek bann dekoup depi poset.
Lor sann latab la, Avathéa ki responsab lekip kontrol bann nimero alor ki Shawn, Joanna
e Shirley pe konsantre.
mmm..Dapre lord Shirley finn swazir sa rob larkansiel la, expre.
Ti Moumoune e Georgina pe met zot serye, pe apresye sa sware dedikass la net.

Normalman dan Lindi ena repet, me pesonn pa finn tro sagrin mem si pa finn fer lamizik sa swar la. Mardi ousi ti mem repetision e mem Merkredi nou ti zwenn. Sann fwa la li ti pou repete mem pou fet salam Omboudsperson. Sa ki ti enn xtra fet mo dir ou. Mo rakont zot plitar.

3 comments:

Filou said...

mari top, zoli mem, pa blie mo lexampler dedikase biz zot tou. Filou

lil orel said...

woooooooow pwazon net,zooli lartik...

Esthel said...

Hey mari serye vremem, hey mio sagrin mo pa ti la... pa grav monn pans zot bien for...
Gro ba.. hey vremem bann zanfan ti pe paret mari kontan ek konsantre..

Gro ba...