Wednesday, 22 December 2010

Pou Anjali - tex entegral Alime Teyn

Nou ena plezir met tex entegral alime teyn lor nou blog swit a boukou demann depi bann fan abaim

ALIME TEYN

Ref:

alime teyn alime teyn
zoli p'ti lalimyer
lor sime lor sapen
nou sivre bann zetwal
we!
alime teyn alime teyn
zoli p'ti lalimyer
lor sime lor sapen
amenn nou bolom nwel
WWWWwwwwww EEEEEEEhhhhhhh


pou bolom nwel vini
nou tou bizen dormi
soulye anba sapen
finn byen verni ti byen zoli

nou lizye pe vwale
enn ti rev komanse
nou pa le someye
tan ki nou pa trouv bolom nwel
WWWWwwwwww EEEEEEEhhhhhhh

Ref.

nou'nn fer nou lalis kado
parmi zouzou menaz
loto telegide
enn poupet dan so ti kales

enn ti lagitar
enn zoli bisiklet
enn de petartifis
iniform pou nou al lekol
WWWWwwwwww EEEEEEEhhhhhhh

Ref.

landime gramatin
ledan pankor brose
nou galoup anba sapen
pa donn letan nou kas kado

lazwa dan nou leker
ser nou kado byen fyer
degaze montre mama
tom lor sime kriye byen for
WWWWEEEEEeeeee

Ref.

2 comments:

Anonymous said...

Boukoup complimen mo p gayne pou sa sante la ek zot p mari mank mwa grup ABAIM !!!!! Mersi a tou dimoune ki p apresye sa zoli ti lalimer noel ki nou p offer zot la!!!


Gros Ba a zot tou e mo pans zot fort~~~

Rozanne ;)

kel said...

houhou....alime teyn to for...to bon...to hmmmmm nou venerrrr twa move kalite!!!!!!

Kitsoz pli frapan seki nounn resiii alim twa leker tou dimounnnn.....

to finn kreee dan enn bi spesyal pou resofffff ek raviv laflam enn vre nwel morisyen dan leker tou bann ti mam morisyenn,,,,

mersiiii pou sa zoli letinsel to ameneeee...li grav netttt sa!!!!!!

merciiiii tou dimounn ki apresye sa zoliii kado depi bolom nwel

to non selma enn sante me to pe vinn enn fenomenn ti alime teyn,,,,,

GROO SIKREEEE DOUUUUUUU,,,,,

TI KELLL<3