Sunday, 26 December 2010

Fenomenal Alime Teyn

Veritab fenomenn dan leker e dan lavwa, Alime Teyn finn donn enn dimansyon spesyal Nwel 2010 dan Moris. Dan lavil, dan vilaz, li finn sarye nou tou nou lespri dan enn nyaz mazik. Enn ti legzanp, yerswar Ketty pe rakonte ki bann marsan sapo pe kriy: " Pran zot bann sapo alime teyn"

Nou extra kontan dan ABAIM pou sa ti kontribisyon nou finn amene pou enn nouvo tradisyon mizikal otour bann sante pou selebre Nwel. Dan nou parol, nou son, nou santiman.

Selma, telma nou finn Alime teyn, batri finn plat e pa finn swet tou bann bloger enn

Zwaye Nwel avek bann zoli p'ti lalimyer.

Lor bann foto, Group ABAIM pe klotir nou bann konser spesyal Enn Nwel Larkansyel kot SBM Port Louis, le 24 Desam divan enn zoli lasistans byin antouzias.

1 comment:

Anonymous said...

zis sekii ti laba koneee ki kaliteee top ti top....respe respe...zot tou!!!