Thursday, 11 March 2010

fet lindepans ek laRepiblik 2010


Nou ena plezir partaz avek zot enn entervyu ki Radio 1 inn fer avek Alain lor size morisyanis, zordi le 11 mars 2010. Sa ti enn lokazyon pou fer dimounn partaz enn reflexyon profon abaim lor sa size la.
Ekout li e partaz li avek lezot.


Enjoy.


please click the following link to see photos on lexpress: