Tuesday, 16 June 2009

Lamizik 2009 an partaz!


Abaim ena gran plezir invit ou dan selebrasyon Fet Lamizik 2009 ki pe organize:

ZOUR: Samdi 20 Zin
LER : 12.00 a 4er tanto
PLAS : Sant ABAIM -Lekol SSS Colonel Maingard Barkly, Beau- Bassin
ex. lekol primer Maingard) vizavi Kolez La Confiance


Lor Program: sega, sante pop, sante tradisyonel,lamizik akoustik, morso instrimental.... avek lagitar, ravann, Erhu ( vyolon sinwa) Yang Qing, benjo gitar, laflit, Chun Ren (4 kord)


12 - 1er - Ti latelye Fabrikasyon bann linstriman par bann zanfan.

1er - 2er - Podium pou bann zenn
- Christopher AMURAT, Aurelie Eleonore, Matthieu COUTEE, Zelev lekol ravann Abaim ek lezot ankor ...

2er - 3er - Lamizik an partaz par bann kamarad
Marclaine ANTOINE, Ahnoo LAM, Yune Vee AH-SEN, Richard BEAUGENDRE, Marcel POINEN, Daniella BASTIEN, Karen CARPIN, Daniel DELORD ek ankor lezot bann amoure lamizik.

3er a 4er - Lamizik par Group ABAIM

+ Sirpriz, Sirpriz...

Pa ezite, invit lafami, koleg travay, kamarad lekol, vwazin-vwazinn...
pou enn zoli ti lapremidi kot lamizik pou an partaz... lamizik an eritaz.

Logo par M. Bouvet

1 comment:

esthel said...

salu a tous.. fet lamisik ti extra seryer,ti byin diferan ek kreatif! mo ti pu sagrin si mo pa ti pu resi vini.. abaim enn grup extra! esthel