Monday, 23 February 2009

Rekreasyon !!! Samdi le 7 MarsAnfin! Apre 3 an travay, Rekreasyon, prosin doub Cd ABAIM, an versyon liv e bomarse pou lanse ofisyelman dan zis 2 semenn :

Samdi le 7 Mars
Sant Kiltirel Mahatma Gandhi Institute
7er ziska 9er30 aswar
dan enn Spektak - konser-Lansman.

Bann kamard ki pe swiv sa travay la, kapav fer demann enn kart kot ABAIm par telefonn lor 466-4006, oubyen par enn mel lor "mail@abaim.info".

Wah! Wah! Wah!

2 comments:

Daniella Bastien said...

Ale ale ale ale!!!!!! zis 2 semenn!
bon kouraz latelye lamizik ek tou dimounn ki pe soutenir ABAIM pou fer sa lansman la enn sikse!!!

sexiikel said...

mo sir ki nu pu fer enn spektak a 'couper le souffle'
En tous cas wai wai fran fran tu ze attttttttttttttttttt