Wednesday, 25 February 2009

Re..K...reasyon an repetisyon

1 comment:

Alain said...

pli ale, pli nou pe gayn konfyans ki nou spektak pou sorti byen. Mo dir mersi tou bann kamarad ki pe antour nou e pe donn nou boukou kouraz. Bann kostim, dekor e sirtou sonorizasyon ki Robert Yip Tong depi Kawai Music pe met gratis a nou dispozisyon, pou azout enn plis a lamizik ki nou pou fer.